Welkom bij de online omgevingsvisie van de gemeente Veendam.

In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Veendam voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden.

Status

Op deze website vindt u de definitieve omgevingsvisie. Deze is op 7 februari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. 

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Leefbaarheid

Leefbaarheid gaat over de aantrekkelijkheid van onze gemeente om er te wonen en te werken. Het gaat erom hoe u zich in Veendam voelt. Kan iedereen meedoen in de samenleving? Ook gaat leefbaarheid over veiligheid. Natuurlijk dragen woningen, voorzieningen, het milieu en banen ook bij aan de leefbaarheid, maar dit nemen we op in de thema’s wonen, voorzieningen, milieu, water en bodem en werken en ondernemen.

Hover me