Welkom bij de online omgevingsvisie van de gemeente Veendam.

In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Veendam voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden.

Status

Op deze website vindt u de definitieve omgevingsvisie. Deze is op 7 februari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. 

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Thema's

In een thema bespreken we hoe we in onze gemeente om willen gaan met een bepaald onderwerp. Bij ieder thema, zoals wonen, bereikbaarheid of duurzaamheid omschrijven we wat we eronder verstaan, welke ontwikkelingen er plaatsvinden rond dit onderwerp en hoe we hiermee om (willen) gaan. Dit kan bestaand beleid zijn, wanneer dit nog actueel is voor het thema. Maar het kan ook juist vragen om nieuwe opgaven en keuzes, die we in deze omgevingsvisie vastleggen. De thema’s hebben we gekoppeld aan de gebieden waar zij gelden.

Thema's
Hover me