Welkom bij de online omgevingsvisie van de gemeente Veendam.

In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Veendam voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden.

Status

Op deze website vindt u de definitieve omgevingsvisie. Deze is op 7 februari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. 

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Water

De aanwezigheid van water in onze gemeente is een waarde waar wij nog meer op in willen zetten. We willen de aanwezige waterlopen in stand houden want die hebben een belangrijke hydrologische, ecologische en cultuurhistorische functie. Denk hierbij aan de diepen, plassen en sloten. Het zorgt als het ware voor een rode (of blauwe) draad in veel thema’s die in onze gemeente spelen. Daarnaast heeft de gemeente een aantal watertaken en zorgplichten, deze lichten we hier toe.

Hover me